S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. - Acasă
"Noi dăm contur ideilor voastre !"

Servicii de Proiectare

Firma PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. reprezintă una din principalele companii ieşene de proiectare, furnizând documentaţii tehnice complete pe domeniul infrastructurii de mediu, apă-canal, rutiere şi al construcţiilor civile. Elaborăm Studii de Pre-fezabilitate şi Fezabilitate (după HG 28), documentaţii de obţinere a avizelor şi acordurilor, Proiecte Tehnice, Caiete de Sarcini şi Detalii de Execuţie pentru:

» Infrastructură rutieră:
• Reabilitare şi asfaltare de drumuri judeţene şi comunale.

» Construcţii civile:
• Reabilitare şi construcţie de grădiniţe şi şcoli în mediul urban şi rural;
• Construcţie de baze sportive şi stadioane în mediul rural;
• Amenajarea de parcuri în mediul rural;
• Reabilitare şi construcţie de case de cultură;
• Construcţia de centre de zi în mediul rural;
• Reabilitarea, extinderea şi modernizarea unui cinematograf;
• Construcţia unei piscine olimpice;
• Reabilitarea urbană a centrelor unor oraşe;

» Sisteme integrate de alimentare cu apă şi canalizare:
• Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă orăşeneşti şi comunale;
• Aducţiuni de apă;
• Canalizare în sistem centralizat;
• Staţii de epurare menajere şi industriale.

» Infrastructură de mediu:
• Platforme de colectare a deşeurilor menajere;
• Staţii de transfer a deşeurilor;
• Managementul integrat al deşeurilor pentru o localitate sau zonă;
• Închidere de depozite de deşeuri menajere şi industriale, periculoase şi nepericuloase;
• Deschidere de depozite de deşeuri judeţene conforme;

» Lucrări de urbanism şi amenajarea teritoriului:
• Elaborare de Planuri Urbanistice Generale pentru oraşe şi comune.