S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. - Oferta tehnică
"Noi dăm contur ideilor voastre !"

Oferta tehnică

Societatea Pro-Activ Consulting Iași vă oferă servicii profesionale de proiectare, inginerie și consultanță în următoarele domenii:

 

» Elaborarea proiectelor de finanțare, pe scheme de investiții din

 • fonduri europene
 • fonduri guvernamentale

 

În acest domeniu elaborăm: Cererea de finanțare, Matricea Cadru Logic, Planul de afaceri, Analiza Cost-Beneficiu, Bugetul de Venituri și Cheltuieli.
Deasemenea oferim consultanță autorităților publice locale și companiilor private pentru elaborarea tuturor documentelor ce trebuie anexate Cererilor de Finanțare.

 

» Elaborarea documentațiilor tehnice complete, pe domeniile

Infrastructura de mediu

 • Platforme de colectare și pre-colectare a deșeurilor menajere municipale
 • Stații de transfer și pre-transfer a deșeurilor
 • Managementul integrat al deșeurilor pentru o localitate sau zona
 • Stații de compostare a deșeurilor
 • Tratarea biologică a deșeurilor animale și vegetale în instalații de producere a biogazului
 • Închidere de depozite de deșeuri menajere și industriale, periculoase și nepericuloase (în conformitate cu prevederile Normativului 757/2004 sau a Ordinului 1274/2005 – închiderea simplificată)
 • Inchiderea prin metode specifice, prin aplicarea de tehnologii adecvate, a depozitelor de deseuri industriale periculoase, nepericuloase si inerte listate in sub-tabelele 5.7 – 5.12 din Anexa 5 a Hotărârii 349/2005
 • Deschidere de depozite de deșeuri municipale conforme
 • Deschidere de depozite de deșeuri industriale conforme
 • Incineratoare pentru deșeuri spitalicești și industriale periculoase

 

Sisteme integrate de alimentare cu apă și canalizare

 • Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă orașenești și comunale
 • Rețele de alimentare cu apă în sistem centralizat
 • Canalizare în sistem centralizat
 • Stații de epurare a apelor uzate menajere și industriale
 • Stații de epurare pentru ape uzate industriale ce prezintă încărcări specifice
 • Închiderea iazurilor de decantare a companiilor ce activează în industria extractivă
 • Aducțiuni de apă

 

Servicii de consultanță pentru Agențiile de Dezvoltare Regională în procesul de evaluare a proiectelor de mediu depuse pentru finanțare

Infrastructura rutieră

 • Reabilitare și asfaltare de drumuri județene și comunale

 

Arhitectură și constructii

 • Lucrări de reabilitare urbană
 • Reabilitare și construcție de grădinite și școli
 • Reabilitare și construcție de case de cultură
 • Construcție de centre de zi în mediul urban și rural
 • Construcție de baze sportive și stadioane în mediul urban și rural
 • Amenajare de parcuri în mediul urban și rural
 • Diverse construcții de interes public, civile și industriale

 

Lucrări de urbanism și amenajarea teritoriului

 • Elaborare și reactualizare de Planuri Urbanistice Generale pentru orașe și comune

 

Pentru toate aceste domenii elaborăm: Studii de Pre-Fezabilitate și Studii de Fezabilitate (cf.HG 28), documentații de obținere a diverselor Avize și Acorduri, Proiecte Tehnice, Caiete de Sarcini și Detalii de Execuție.